STAP is niet meer te verkrijgen voor deze trainingen!

Volg snel, gemakkelijk én efficiënt een online soft-skills cursus

Wees stress en ander mentaal ongemak te slim af

Onze missie

Door corona zijn bij veel studenten mentale problemen ontstaan. De huidige prestatiemaatschappij legt sowieso veel druk op studenten. Diverse crisissen (klimaat, woningtekort, migratie) maken het er ook niet beter op. Wij willen bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en het geluk van studenten door het laagdrempelig aanbieden van trainingen die vaardigheden (soft skills) versterken. Sterk staan in een veranderende maatschappij vanuit de zorg voor elkaar.